Πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου


Ωράριο λειτουργίας

 

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
08.00 – 08.1515΄Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:4085΄1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:0020΄Διάλειμμα
10:00 – 11:3090΄2η διδακτική περίοδος
11:30 – 11:4515΄Διάλειμμα
11:45 – 12:2540΄5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:3510΄Διάλειμμα
12.35 – 13:1540΄6η διδακτική ώρα

 

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

 

13:15 – 13:20Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου
στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:0040΄1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Σίτιση
14:00 – 14:1515΄Διάλειμμα
14:15 – 15:0045΄2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15:1515΄Διάλειμμα
15:15 – 14:0045΄3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
(ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά,
Μουσική, Θεατρική Αγωγή,
Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

 

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)